کمک نقدی به این مرکز خیریه

مركز پيوند اعضاء ابوعلي سينا برای توسعه و تجهیز بهتر منتظر کمکهای خیراندیشانه شماست. این مرکز تماماً با کمکهای مردمان نیکوکار از سراسر کشور و نیز کشورهای دیگر احداث و در حال راه اندازی می باشد. کوچکترین کمک های شما نیز می تواند در ادامه این راه بسیار موثر باشد و اجر بزرگ این اقدام نیکوکارانه نزد خدای بزرگ ان شاء الله محفوظ خواهد ماند.
به دو شیوه زیر می توانید به طور نقدی کمک نمایید.
الف) شماره حساب جاري 4088 نزد بانك صادرات، كد 57، شعبه درمانگاه مطهري بنام مركز پيوند اعضاء ابوعلي سينا، ويژه واريز كمكهاي ريالي
شماره حساب 2203055 نزد بانك ملي شعبه مركزي ويژه واريز كمكهاي ارزي
حساب سپهر شماره 0100554121005 نزد بانك صادرات شعبه مطهري
ب ) پرداخت آنلاین با کارت های شتاب (دارا بودن رمز اینترنتی الزامی است)
بانک ملت

مبلغ (ریال ) :