کبد چرب

کبد با وظایف متعدد و بسیار مهمی که بر عهده دارد، بزرگترین پالایشگاه بدن است بدین معنی که کبد فاکتورهای مضر مواد غذایی را گرف...

1