آدرس ارتباطی ما

نشانی: شیراز- شهر جدید صدرا- بلوار پاسداران - بلوار بوستان - پلاک 985  -   کدپستی: 67985-71994

تلفن :  33440000-071

ایمیل: publicrelation.abualisina@gmail.com


ارسال نظرات و پیشنهادات

نام و نام خانوادگی :

پست الکترونیک :

تلفن همراه :

توضیحات :