استاد ملک حسینی

اتاق عمل پیوند

استاد ملک حسینی

اتاق عمل پیوند

اتاق عمل پیوند

بسم الله الرحمن الرحیم

دکتر ملک حسینی

 


                              بي ترديد سلامتي بزرگترين نعمت خداوندي است و تنها زماني انسان به اهميت اين موهبت پي ميبرد كه بيماري عارض مي شود. به خصوص وقتي كه مداواي آن دشوار يا بر روي عضو موجود غيرممكن باشد. خوشبختانه پيشرفت علم پزشكي و تجهيزات مربوط، بسياري از اين غيرممكن ها را با اتخاذ روشهاي نوين در درمان، ممكن ساخته است. اما عليرغم وجود نيروي انساني متخصص بدون تدارك امكانات لازم، اين اقدامات نميتواند تداوم مطلوب يابد. تا دستاوردهاي با ارزشي را به جامعه بشري عرضه نمايد. در اين رهگذر، انجمن هاي بيماران كبدي و كليوي استان فارس بغير از حمايت از بيماران براي مداوا، با همكاري متخصصين پزشكي و پيوند، حمايت فكري و مالي خيران نيكوكار و همراهي مسئولين استان اقدام به ايجاد مركز پزشكي و پيوند اعضاء ابوعلي سينا نموده اند. با اين اميد كه مركزي منحصر بفرد، شفابخش و پويا به عنوان قطبي براي مداواي طيف وسيعي از بيماريها و پيوند در خاورميانه احداث نمايند. نظر به اينكه هزينه فراهم نمودن فضا و تجهيزات پيشرفته پزشكي فراتر از هزينه معمول براي احداث مراكز درماني ميباشد. نيازمند كمك و ياري كساني هستيم كه بشكرانه سلامتي و نعمات خداوندي ميتوانند هزينه بخشي از كار را مهيا نموده و نام نيك خود را در تاريخ اين مرز و بوم جاودانه نمايند .                                                                             دکتر سید علی ملک حسینی

                                                                                                                                                       

 افتتاح مرکز آموزشی پژوهشی ابو علی سینا توسط ریاست محترم جمهوری

افتتاح مرکز آموزشی پژوهشی ابو علی سینا توسط ریاست محترم جمهوری

افتتاح مرکز آموزشی پژوهشی ابو علی سینا توسط ریاست محترم جمهوری

ادامه خبر
 پاسداشت نخبگی

پاسداشت نخبگی

نکوداشت استاد دکتر سید علی ملک حسینی پدر کبد ایران

ادامه خبر

افزایش روزافزون بیماران مبتلا به نارسایی اعضای مهم و حیاتی بدن مانند : کلیه ، کبد ، قلب و لوزالمعده و نیاز مبرم آنان به جایگزینی این اعضای نارسا با اعضای سالم به وسیله پیوند عضو ، ایجاد مرکز پرظرفیت ، مجهز و کارآمدی را برای پاسخ به نیاز حیاتی و عاجل این توده عظیم بیماران الزامی و ضروری می سازد . با وجود تلاش مستمر و شبانه روزی گروه پزشکی و پرستاری بخش پیوند اعضاء بیمارستان نمازی شیراز ، هنوز تعداد زیادی از بیماران نیازمند به پیوند عضو در انتظار دریافت عضو و پیوند در نگرانی به سر می برند . به همین دلیل و با هدف حل این مشکل بزرگ عهد کرده ایم تا با یاری خداوند ، بزرگترین و مجهزترین مرکز پیوند اعضاء خاورمیانه را به نام مرکز خیریه پژوهشی ، آموزشی ، درمانی پیوند اعضاء ابوعلی سینا ، در شیراز که همواره قطب پیشرفت های علمی کشور و پیشگام در ارایه خدمات نوین و پیشرفته پزشکی به بیماران نیازمند بوده است ایجاد کنیم . همت عالی ، خیراندیشی و مساعدت همه دوستداران علم و عمل و شیفتگان خدمات خیر و انسان دوستانه ، ما را در حسن انجام این مسؤولیت خطیر یاری خواهد کرد .