تولد اولین نوزاد همزمان با راه اندازی بخش زنان و زایمان بیمارستان ابوعلی سینا


: 2345

به گزارش روابط عمومی، اولین نوزاد در بیمارستان ابوعلی سینا، راس ساعت 9:10 هشتم آذر ماه 1396 به همت کادر پزشکی و درمانی اورژانس به دنیا آمد.

اولین نوزاد به روش طبیعی همزمان با راه اندازی بخش زنان و زایمان بیمارستان ابوعلی سینا

1396/09/08

به گزارش روابط عمومی، اولین نوزاد در بیمارستان ابوعلی سینا، راس ساعت 9:10 هشتم آذر ماه 1396 به همت کادر پزشکی و درمانی اورژانس به دنیا آمد.

گفتنی است در این تولد، مادری 31 ساله که سومین زایمان خود را تجربه می نمود، نوزاد پسر 3 کیلو 500 گرمی خود را به روش طبیعی به دنیا آورد. مادر ونوزاد پس از انجام مراقبت های لازم پس از زایمان، در وضعیت مطلوب از بیمارستان ترخیص گردیدند.