بازدید معاون درمان وزارت بهداشت و مدیران دانشگاه علوم پزشکی شیراز از مرکز خیریه آموزشی، پژوهشی و درمانی پیوند اعضاء ابوعلی سینا

بازدید معاون درمان وزارت بهداشت و مدیران دانشگاه علوم پزشکی شیراز از مرکز خیریه آموزشی، پژوهشی و درمانی پیوند اعضاء ابوعلی سینا

01/09/1396

دکتر "قاسم جان بابایی" معاون درمان وزارت بهداشت به همراه دکتر "علی بهادر" سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دکتر "کشاورز" قائم مقام معاون درمان دانشگاه و دکتر "شریفی" قائم مقام معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شیراز امروز، یکم آذر، از بیمارستان تخصصی، فوق تخصصی و پیوند اعضا ابوعلی سینا بازدید کردند.

این مدیران ضمن بازدید از بخش های مختلف بیمارستان در جلسه ای با حضور دکتر "سید علی ملک حسینی" رییس بخش پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مدیر عامل مرکز خیریه پیوند اعضا ابوعلی سینا در خصوص

   - فعالیت های بیمارستان،

   - تعداد عمل های پیوندی که تاکنون در این مرکز انجام گرفته،  

   و همچنین مسائل و مشکلات مطرح شده

بحث و تبادل نظر بعمل آوردند و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.