سمینار علمی و عملی مولکولار پاتولوژی و سیتوژنتیک

گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با همکاری انجمن پاتولوژی فارس برگزار می نماید.

سمینار علمی دو روزه و کارگاه عملی مولکولار پاتولوژی و سیتوژنتیک

9 و 10 آذر ماه 1396

دارای امتیاز بازآموزی                           ثبت نام در محل سمینار

 

دبیر علمی: دکتر اکبر صفایی               دبیر اجرایی: دکتر سعید شاقاسمی

آدرس: شیراز - خیابان ساحلی غربی - مجتمع رفاهی دانشگاه شیراز