داخلی کودکان 2

نام بخش:  داخلی كودكان 2

نام لاتین : Infectious Disease & Immunology

 

مدیر گروه : 

مسئول بخش: برطبق برنامه ماهیانه

سوپروایزر:   

سرپرستار : 

تعداد تخت :

 

خدماتی كه در این بخش ارائه می‌شود :

کودکان مبتلا به بیماری‌های عفونی و اختلالات سیستم ایمنی در اين بخش بستری می شوند و مراقبت های لازم در اين موارد ارائه می شود .

 

توصیه‌های بخش داخلی کودکان دو به مراجعین محترم :

  • همراه بیمار الزاماً زن و ترجیحاً مادر كودك باشد .