پیوند اعضاء

نام بخش: پیوند اعضاء

نام لاتین  :   Solid Organ Transplantation    

 

مدیر گروه  : 

مسئول بخش:       

سوپروایزر:          

سرپرستار :

تعداد تخت :           

  

خدماتی كه در این بخش ارائه می‌شود : 

پيوند به دو صورت انجام می شود که شامل پيوند از دهندۀ زنده و پيوند از جسد می باشد . مراقبت های قبل و پس از پيوند كلیه ، كبد و پانكراس از دهنده و گيرندۀ پيوند به صورت کاملاً تخصصی و توسط تيم پرستاری و پزشکی در اين بخش ارائه می شود .

واحد هماهنگ کننده پیوند اعضاء ، وابسته به بخش پيوند است که وظيفه هماهنگی انجام پيوند از جسد را به عهده دارد . همچنین این واحد پس از ترخيص بيمار ، از طريق کلينيک پيوند کبد ، وظيفه پيگيری بيماران را به عهده دارد .

 

 

توصیه‌های بخش پیوند اعضاء به مراجعین محترم :

به دليل ضعف سيستم ايمنی ، ملاقات حضوری بيماران در اين بخش محدود است اما امکان ملاقات از پشت پنجره اتاق بيماران وجود دارد .