مراقبت های ویژه قلبی

نام بخش:  مراقبت‌های قلبی

نام لاتین :  Cardiac Care Unit

 

 

مدیر گروه :  

مسئول بخش: برطبق برنامه ماهیانه

سوپروایزر:    

سرپرستار :  

تعداد تخت :  

 

خدماتی كه در این بخش ارائه می‌شود :

  • انجام اقدامات تشخيصی
  • مراقبت ویژه از افراد مبتلا به اختلالات قلب و عروق

 

توصیه‌های بخش  مراقبت‌های قلبی  به مراجعین محترم :

  • حفظ سکوت و آرامش بخش سی سی یو تأثیر بسزایی در آرامش و کاهش استرس بیماران و تثبیت شرایط آنها دارد به همين دليل هنگام حضور در بخش سکوت را رعایت کرده ، آرامش بیماران را در نظر بگیرید و از ایجاد هیجان و عصبانیت در بیمار پرهیز کنید .
  • مدت ملاقات بیماران باید کوتاه باشد .