جراحی کلیه و مجاری ادراری

نام بخش جراحی کلیه و مجاری ادرار

نام لاتین  : urology

 

 

مدیر گروه  :   

مسئول بخش:

سوپروایزر:   

سرپرستار :  

تعداد تخت :    

خدماتی كه در این بخش ارائه می‌شود :

مراقبت های پس از اعمال جراحی کلیه و مجاری ادرار از جمله عمل برداشتن پروستات به روش باز و بسته ، جراحی بر روی مثانه ، برداشتن سنگ های کلیه و مجاری ادرار ، رفع انسداد مجاری ادرار و غیره در این بخش انجام می شود.