جراحی قلب و عروق

نام بخش:  جراحی قلب

نام لاتین  : Cardiac Surgery


 

 

مدیر گروه   :  

مسئول بخش:

سوپروایزر:     

سرپرستار :    

تعداد تخت :   

 

خدماتی كه در این بخش ارائه می‌شود :

  • مراقبت های ویژه توسط تیم پزشکی و پرستاران مجرب آموزش دیده ارائه می شود .
  • اعمال جراحی قلب نظیر تعویض دریچه ، ترمیم اختلالات مادرزادی ، پیوند عروق کرونر ، پیوند قلب و غیره برای کودکان و بزرگسالان انجام می شود .

 

توصیه‌های بخش  مراقبت‌های ویژه جراحی قلب به مراجعین محترم :

  • به دليل ماهيت مراقبتی بخش و شرايط بحرانی بيماران، ملاقات صرفاً در موارد معدودی و با هماهنگی پرستار مسئول شيفت انجام می شود .