جراحی کودکان و نوزادان

نام بخش جراحی كودكان

نام لاتین Pediatric Surgery

 

مدیر گروه:     

مسئول بخش:

سوپروایزر:    

سرپرستار :   

تعداد تخت :  

 

خدماتی كه در این بخش ارائه می‌شود :

مراقبت های لازم از کودکان مبتلا به ناهنجاری های مادرزادی ، بدخيمی ها و کودکانی که دچار صدمه و آسيب به دليل تصادف و سقوط شده اند .

 

توصیه‌های بخش جراحی کودکان به مراجعین محترم :

هر بیمار فقط می تواند یك همراه (‌الزاماً زن) ‌داشته باشد .