جراحی پلاستیک و ترمیمی

نام بخش:  جراحی پلاستیک و ترمیمی

نام لاتین  : Plastic Surgery


 

مدیر گروه:    

مسئول بخش:

سوپروایزر:    

سرپرستار :  

تعداد تخت :  

 

خدماتی كه در این بخش ارائه می‌شود :

مراقبت های پس از اعمال جراحی پلاستیک و ترمیمی در بیماران سوختگی ، تصادفی و مبتلایان به شکاف کام ، چسبندگی مادرزادی انگشتان ، سرطان پوست و زخم بستر در این بخش انجام می شود.