تیم پزشکی پیوند

        

نام و نام خانوادگی : دکترسید علی ملک حسینی
 
مدرک تحصیلی :  فوق تخصص جراحی پیوند

رتبه علمی : استاد


نام و نام خانوادگی : دکترحشمت اله صلاحی

مدرک تحصیلی :  فوق تخصص جراحی پیوند

رتبه علمی : استاد

دکتر علی بهادر  

نام و نام خانوادگی : دکتر علی بهادر

مدرک تحصیلی :  فوق تخصص جراحی اطفال  

رتبه علمی : استاد

 

    

نام و نام خانوادگی : دکترسامان نیک اقبالیان 

مدرک تحصیلی :  فوق تخصص جراحی پیوند

رتبه علمی : استادیار 
      

 

         

نام و نام خانوادگی : دکتر مهدی صالحی پور 

مدرک  تحصیلی : متخصص اورولوژی

رتبه علمی : استادیار

 دکتر کوروش کاظمی
 
نام و نام خانوادگی : دکتر کوروش کاظمی
 
مدرک تحصیلی : متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ پیوند

رتبه علمی :استادیار  


 

دکترعلیرضا شمسائی فر
 
نام و نام خانوادگی : دکتر علیرضا شمسائی فر 
 
مدرک تحصیلی : فلوشیپ پیوند

رتبه علمی :استادیار