سطح B

خدماتی كه در این بخش ارائه می‌شود :

ارائه خدمات اورژانس به بیماران حاد قلبی ( که شامل تست ورزش ، اکو و در صورت نیاز به آنژیوگرافی با هماهنگی با بخش مربوطه می باشد.)
هم چنین ارائه خدمات به بیماران داخلی و جراحی که در وضعیت حاد و اورژانس قرار دارند.