مراقبت های ویژه جراحی و داخلی

نام بخش: مراقبت‌های ویژه داخلی

نام لاتین  : Medical Intensive Care unit
    ( M.ICU

 

 

مدیر گروه :     

مسئول بخش:

سوپروایزر:     

سرپرستار :    

پتعداد تخت :   

 

خدماتی كه در این بخش ارائه می‌شود :

 ارائه مراقبت‌های ویژه در مراحل حاد اختلالاتی که حیات بیماران را به مخاطره می‌اندازد از جمله تشنجات مغزی ، خونریزی‌های مغزی ، مشکلات حاد کلیوی ، قلبی ـ عروقی و تنفسی ، شوک‌های ناشی از عفونت و خونریزی و حساسیت و ... در اين بخش انجام می شود .

 

توصیه‌های بخش مراقبت‌های ویژه داخلی به مراجعین محترم :

  • به دليل ماهيت مراقبتی بخش و وجود بيماران با شرايط بحرانی ملاقات با بیماران به جز موارد خاصی که با هماهنگی پرستار مسئول شيفت صورت می گيرد ، ممنوع است.