مراقبت های ویژه مغز و اعصاب

نام بخش:  مراقبتهای ویژه جراحی مغز و اعصاب 

نام لاتین : Neurosurgical Intensive Care Unit

(نام قدیم:آی سی یو بزرگسالان)

 

مدیر گروه : 

مسئول بخش:

سوپروایزر:   

سرپرستار : 

 

 

 

تعداد تخت :

 

خدماتی كه در این بخش ارائه می‌شود :

  • ارائه مراقبت های ویژه به بیماران دارای اختلالات مغزی شامل مشکلات عروقی مثل آنوریسم، تومورها  و ضربه مغزی

- بیمارانی که به دليل حادثه و تصادف دچار ضربه مغزی شده‌اند در این بخش تحت مراقبت‌های ویژه قرار می‌گیرند .

توصیه‌های بخش  مراقبت‌های ویژه جراحی مغز و اعصاب به مراجعین محترم :

  • به دليل ماهيت مراقبتی بخش و شرايط بحرانی بيماران، ملاقات صرفاً در موارد معدودی و با هماهنگی پرستار مسئول شيفت انجام می شود .