جراحی استخوان و مفاصل

نام بخش:  جراحی استخوان و مفاصل
نام لاتین
 : Orthopedy

( نام قدیم: اورتوپدی ) 

 

مدیر گروه:     

مسئول بخش:

سوپروایزر:    

سرپرستار :  

تعداد تخت :  

تعداد تخت کلینیک ویژه : 
   

خدماتی كه در این بخش ارائه می‌شود :

مراقبت های پس از اعمال جراحی استخوان و ستون فقرات در کودکان و بزرگسالان از جمله انواع شکستگی ها ، بدشکلی های مادرزادی و غیره در این بخش انجام می شود.

علاوه بر این ، مراقبت های پس از اعمال جراحی مفاصل از جمله تعویض مفصل ران و زانو نیز در این بخش ارائه می شود.