جراحی عمومی

نام بخش:  جراحی 

نام لاتین  :  Surgery

( نام قدیم : توراکس و عروق )

 

مدیر گروه  :

مسئول بخش: 

سوپروایزر:   

سرپرستار : 

تعداد تخت :

 

خدماتی كه در این بخش ارائه می‌شود :

ارائه مراقبت به بیمارانی که

  • دچار صدمه شده اند و نیاز به اعمال جراحی عمومی ، عروق و توراکس دارند .
  • دچار عوارض بعد از عمل جراحی شده اند .
  • زخم های باز عفونی دارند .
  • مراقبت از بیمارانی که دچار صدمه شده اند و نیاز به اعمال جراحی عمومی ، ارتوپدی ، مغز و اعصاب و مجاری ادرار دارند در این بخش انجام می شود. علاوه بر این ، تعداد محدودی از تخت های بخش ، به اعمال جراحی غیر اورژانس اختصاص داده شده است.