انتظامات

گروه انتظامات

باطلاع شرکت کنندگان در آزمون گروه شغلی انتظامات می رساند که ریز نمرات این افراد باتوجه به شرایط ذیل اعلام می گردد:

  1. شرایط اعلام شده قبلی جهت گروه شغلی انتظامات یعنی داشتن قد حداقل 175 سانتی متر، داشتن مدرک تحصیلی دیپلم، داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت غیرپزشکی و نیز حداکثر سن 30 سال الزامی است.
  2. کسب نمره مناسب در آزمون برگزار شده و نیز شروط ذکر شده در بند یک جزء شرایط اولیه می باشد و بیمارستان بنا به نیاز خود با دعوت تعدادی از افراد برتر و برگزاری مصاحبه حضوری، متقاضیانی را که دارای شرایط مورد قبول از نظر سایر ویژگی های مطلوب و ضروری یک پرسنل بخش انتظامات می باشد نسبت به جذب آنان اقدام خواهد نمود. لذا کسب نمره برتر در آزمون و دعوت فرد به مصاحبه الزاماً به معنای به کارگیری فرد در بیمارستان نخواهد بود.
  3. در حال حاضر فقط افرادی که موفق به کسب نمره 13.56 و بالاتر شده اند برای مصاحبه دعوت خواهند شد. لذا خواهشمند است سایر افراد از پیگیری حضوری یا تلفنی خودداری نمایند.

نمرات نهائی آزمون