فن آوری اطلاعات

گروه فن آوری اطلاعات و ارتباطات

بدینوسیله نتایج آزمون شرکت کنندگان در گروه شغلی «فن آوری اطلاعات (IT)» از نمره 48 و باتوجه به توضیحات ذیل اعلام می گردد:

باتوجه به اینکه داشتن شروط ذیل به عنوان پیش شرط حضور متقاضیان این گروه شغلی در آزمون اعلام گردیده بود؛ لذا افرادی که هر کدام از این شرایط را نداشته اند، آزمون شخص ابطال و به همین دلیل نتیجه آزمون این افراد اعلام نگردیده است:

  1. دارا بودن مدرک تحصیلی فقط در رشته های تحصیلی کامپیوتر (نرم افزار – سخت افزار) و IT
  2. حداقل معدل 16 جهت دانشگاه های دولتی و حداقل معدل 18 دیگر دانشگاه ها.
  3. داشتن حداکثر 30 سال سن برای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس. (متولدین 14/08/1365 به بعد)
  4. داشتن حداکثر 35 سال سن برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس. (متولدین 14/08/1360 به بعد)

بیمارستان به تناسب برنامه ها و نیازمندی های خود نسبت به دعوت افرادی که موفق به کسب نمره برتر شده اند جهت شرکت در مصاحبه اقدام خواهند نمود و اطلاعات مربوط به تعداد افرادی که جهت مصاحبه دعوت خواهند شد نیز از طریق همین سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

لذا خواهشمند است از پیگیری تلفنی و یا حضوری خودداری نمائید.

مشاهده نمرات گروه فن آوری اطلاعات