پرستاری

گروه پرستاری

نتایج آزمون شرکت کنندگان گروه شغلی پرستاری به شرح ذیل و براساس نمره از 60 اعلام می گردد.

شایان ذکر است که بیمارستان براساس نیازهای خود نسبت به دعوت نفراتی که موفق به کسب نمره برتر شده اند جهت مصاحبه حضوری دعوت خواهد نمود و اسامی این افراد در آینده از طریق سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

لذا خواهشمند است از تماس تلفنی یا پیگیری حضوری خودداری نمایید.

نتیجه آزمون پرستاری