کمک بهیاری

 کمک بهیاری :

بدینوسیله نتایج آزمون شرکت کنندگان در گروه شغلی «کمک بهیاری و بیماریاری» از نمره 40 و باتوجه به توضیحات ذیل اعلام می گردد:

  1. با عنایت به اینکه شرط داشتن حداکثر سن 25 سال (متولد 14/08/1370 به بعد)، شرط اولیه شرکت متقاضیان گروه شغلی کمک بهیاری و بیماریاری در آزمون بوده است لذا چنانچه در بین این عزیزان افرادی که تاریخ تولدشان قبل از تاریخ فوق بوده است، آزمون آن شخص ابطال و به همین دلیل نتیجه آزمون آن فرد اعلام نگردیده است.
  2. بیمارستان به تناسب برنامه ها و نیازمندی های خود نسبت به دعوت افرادی که موفق به کسب نمره برتر شده اند جهت شرکت در مصاحبه اقدام خواهند نمود و اطلاعات مربوط به تعداد افرادی که جهت مصاحبه دعوت خواهند شد نیز از طریق همین سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

لذا خواهشمند است از پیگیری تلفنی و یا حضوری خودداری نمائید.

نمرات گروه کمک بهیاری