منشی

گروه منشی

بدینوسیله نتایج آزمون شرکت کنندگان در گروه شغلی «منشی» از نمره 45 و باتوجه به توضیحات ذیل اعلام می گردد:

باتوجه به اینکه داشتن شروط ذیل به عنوان پیش شرط حضور متقاضیان این گروه شغلی در آزمون اعلام گردیده بود؛ لذا افرادی که هر کدام از این شرایط را نداشته اند، آزمون شخص ابطال و به همین دلیل نتیجه آزمون این افراد اعلام نگردیده است:

  1. حداقل معدل 16 تمام.
  2. داشتن حداکثر 25 سال سن برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم. (متولدین 14/08/1370 به بعد)
  3. داشتن حداکثر 30 سال سن برای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس. (متولدین 14/08/1365 به بعد)
  4. داشتن حداکثر 35 سال سن برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس. (متولدین 14/08/1360 به بعد)
  5. بیمارستان به تناسب برنامه ها و نیازمندی های خود نسبت به دعوت افرادی که موفق به کسب نمره برتر شده اند جهت شرکت در مصاحبه اقدام خواهند نمود و اطلاعات مربوط به تعداد افرادی که جهت مصاحبه دعوت خواهند شد نیز از طریق همین سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

لذا خواهشمند است از پیگیری تلفنی و یا حضوری خودداری نمائید.

نمرات گروه منشی گری