خدمات

 خدمات :

بدینوسیله نتایج آزمون شرکت کنندگان در گروه شغلی «خدمات» از نمره 30 و باتوجه به توضیحات ذیل اعلام می گردد:

  1. با عنایت به اینکه شرط داشتن حداکثر سن 25 سال (متولد 14/08/1370 به بعد)، شرط اولیه شرکت متقاضیان گروه شغلی خدمات در آزمون بوده است لذا چنانچه در بین این عزیزان افرادی که تاریخ تولدشان قبل از تاریخ فوق بوده است، آزمون آن شخص ابطال و به همین دلیل نتیجه آزمون آن فرد اعلام نگردیده است.
  2. بیمارستان به تناسب برنامه ها و نیازمندی های خود نسبت به دعوت افرادی که موفق به کسب نمره برتر شده اند جهت شرکت در مصاحبه اقدام خواهند نمود و اطلاعات مربوط به تعداد افرادی که جهت مصاحبه دعوت خواهند شد نیز از طریق همین سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

لذا خواهشمند است از پیگیری تلفنی و یا حضوری خودداری نمائید.

 

مشاهده نمرات گروه خدمات