درخواست همکاری

درخواست همکاری

لطفا اطلاعات مندرج در فایل زیر را پس از تکمیل و اسکن نمودن به آدرس abualisinaemploy@gmail.com ایمیل نمایید.

   - قابل ذکر است که اطلاعات شما پس از بررسی ثبت شده تا در صورت نیاز با شما تماس گرفته شود.

   - لطفا از مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی پرهیز نماییـــــــــــد.

   - تنها مدارک افرادی ثبت می گردد که فرم زیر را تکمیل کرده باشند.


دانلود فایل ها

فرم همکاری (فایل پی دی اف)