هیئت مدیره

ردیف نام و نام خانوادگی محل کار
1 دکتر محمد ابراهیم انصاری لاری بنیانگذار دانشگاه حافظ
2 دکتر عباس شیبانی ریاست هیئت امنا ارزی
3 دکتر رضا ملک زاده رئیس مرکز تحقیقات گوارش
4 غلامرضا تاجگردون نماینده مردم در مجلس
5 مهندس عبدالحمید معافیان سازمان مدیریت و برنامه ریزی
6 آقای تاجگردون معاون برنامه ریزی سازمان مدیریت
7 حمید رضا آذری
8 مهندس رفیعی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
9 احمد سیاوش پور رئیس کل دادگستری فارس
10 دکتر محمد رضا پنجه شاهین ریاست دانشگاه علوم پزشکی شیراز
11 دکتر سید ضیاالدین تابعی مدیر گروه پاتولوژی
12 دکتر عبدالرسول طالعی مدیر گروه جراحی
13 دکتر سید علی ملک حسینی رئیس بخش پیوند اعضاء
14 دکتر عبدالوهاب البرزی رئیس مرکز تحقیقات میکروبشناسی
15 دکتر محمد هادی ایمانیه معاونت پشتیبانی دانشگاه
16 دکتر محمد رضا فتاحی معاونت درمانی دانشگاه
17 دکتر حشمت اله صلاحی عضو تیم پیوند دانشگاه
18 دکتر حسن نیکخو متخصص بیهوشی
19 دکتر علی بهادری عضو تیم پیوند دانشگاه
20 دکتر نادر مردانی معاون آموزشی دانشگاه حقوق
21 دکتر محمد باقر خسروی متخصص بیهوشی عضو تیم پیوند دانشگاه
22 دکتر سید بصیر هاشمی رئیس بیمارستان خلیلی
23 دکتر سید سعید موسوی معاون دانشجوئی دانشگاه
24 دکتر مهدی صالحی پور عضو تیم پیوند دانشگاه
25 دکتراحمد کامکار پور عضو تیم پیوند دانشگاه
26 دکتر عبداله تقی پور عضو تیم پیوند دانشگاه
27 دکتر علی اصغر علوی رئیس دانشکده دندانپزشکی
28 دکتر محمد برزوئی عضو تیم پیوند دانشگاه
29 دکتر رحیم جاوید عضو تیم پیوند دانشگاه
30 دکتر محمد هادی باقری عضو تیم پیوند دانشگاه
31 دکتر رامین صلوتی متخصص چشم
32 دکتر عباسعلی قادری مدیر گروه میکروبشناسی
33 دکتر سعید بهزادی عضو تیم پیوند دانشگاه
34 دکتر مریم ذاکری نیا رئیس بخش پیوند مغز استخوان
35 دکتر مهوش علیزاده عضو تیم پیوند دانشگاه
36 حاج آقا رضا ابراهیمی بانی مرکز پیوند اعضاء ابو علی سینا
37 حاج آقا نادر معینی مدیر عامل انجمن کلیوی فارس
38 حاج آقا منوچهر باقری مدیر عامل شرکت توسعه وسرمایه گذاری فارس
39 حاج آقا قائدی
40 حاج آقا محمد حسین گلریز خاتمی مدیر کل بنیاد جانبازان
41 حاج آقا احمد و محمود اسدی
42 حاج علی اسد پور
43 آقای حسن صحرائیان سازمان بهزیستی
44 خانم ماه منیر مرتضوی سازمان ثبت و اسناد
45 آقای مهندس محمد جواد داودی مدیر فنی دانشگاه
46 مهندس علامه
47 مهندس علی محمد ابراهیمی مدیر اجرائی پروژه مرکز
48 مهندس ناصری معاون مدیر عامل شهر صدرا
49 آقای ابوالحسن هاشمی
50 آقای حسنعلی اکبر زاده معاون انجمن کلیوی
51 آقای محمد مهدی خردمند مدیر انجمن مدیران صنایع فارس
52 آقای حاج حمید پیروی بازرگانی توانگر - پیروی
53 آقای پژمان ضیائیان موسسه پژهان
54 حاج صمد نصیر آبادی مدیر امور مالی مرکز
55 دکتر سامان نیک اقبالیان