ریاست بیمارستان

دکتر سید علی ملک حسینی

مرتبه علمی  :  استاد

موقعیت کنونی:

استاد جراحی و ریاست بخش پیوند اعضاء دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تاریخچه آموزشی:

1360-1353 : دوره پزشکی عمومی (MD) در دانشگاه علوم پزشکی تهران

1365-1361: رزیدنت جراحی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

1375-1374: دانشیار جراحی عمومی در دانشکده پزشکی شیراز

استادیار جراحی عمومی دردانشکده پزشکی شیراز

1367-1366: فلوشیپ پیوند کلیه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

1371-1369: فلوشیپ پیوند کبد در دانشگاه پتسبورگ آمریکا

1368: دوره آموزشی تنظیم خانواده در چین ( نونجینگ)

1370: تاکنون عضو گروه بورد جراحی عمومی

1380: فلوشیپ پیوند در دانشگاه کینگ لندن

1380: استاد جراحی عمومی در دانشکده پزشکی شیراز

مسئولیت:

ریاست بیمارستان شهید فقیهی شیراز

ریاست بخش پیوند اعضاء دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1367 تاکنون

1379-1377: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

استاد جراحی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

عضو هیات مدیره مجله آرشیو فرهنگستان علوم پزشکی

عضو کمیته تخصصی قسمت جراحی در نهمین فستیوال پزشکی رازی

عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران از سال 1381

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز از سال 1372 تا 1379

عضو هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

عضو هیات امناء صندوق مخترعین و محققین

عضو انجمن پیوند اعضاء ایران

عضوانجمن پیوند اعضاء خاورمیانه MESOT

عضو انجمن پیوند اروپا ESOT

عضو انجمن پیوند کبد جهانی TTS

مدیر مسئول مجله (Iranian Journal of Transplantation Medicine

دستاوردهای جراحی:

تاسیس بخش پیوند اعضاء دانشگاه علوم پزشکی شیراز

اولین پیوند کبد در ایران

اولین پیوند کبد از فرد زنده به فرد زنده در ایران

اولین پیوند از یک کبد به دو نفر

مدارک:

پزشک عمومی از دانشگاه تهران

بورد جراحی عمومی

فلوشیپ پیوند کلیه از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

فلوشیپ پیوند کبد از دانشگاه پتسبورگ آمریکا

کارهای عمرانی:

ساخت 450 خانه بهداشت در استان به کمک خیرین در زمان ریاست دانشگاه شیراز

ساخت مجتمع ورزشی در زمان ریاست دانشگاه شیراز

ساخت خوابگاهها

ساخت ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

ساخت مرکز پیوند اعضاء ابوعلی سینا ( بزرگترین مرکز در ایران)

همایش های علمی:

اولین کنگره بین المللی انجمن خاورمیانه ای پیوند اعضاء MESOT در کویت

دومین کنگره بین المللی  انجمن خاورمیانه ای پیوند اعضاء MESOTدرکراچی پاکستان

چهارمین کنگره بین المللی از پزشکی جغرافیایی در شیراز ، ایران

کنگره جراحان

هشتمین کنگره بین المللی پزشکی جغرافیایی در شیراز ، ایران

دهمین کنگره بین المللی نفرولوژی در مادرید ، اسپانیا

دانشگاه نیوساوت ولز سیدنی ، استرالیا

کارگه آموزشی ارزیابی و استراتژیها در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران

کنگره تحقیقات سرطان انگلیس در لیدز ، انگلیس

هفتمین کنگره انجمن آسیایی پیوند اعضا CAST در دهلی نو، هند

شانزدهمین کنگره بین المللی پزشکی جغرافیایی در شیراز، ایران

هشتمین کنگره انجمن آسیایی پیوند اعضاء کنگره انجمن آسیایی پیوند اعضاء

کنگره سالانه انجمن نفرولوژی کانادا ، تورنتو ، کانادا

کنگره ملی اطفال، تهران ، ایران

هفدهمین کنگره بین المللی پزشکی جغرافیایی ( بیماریهای کلیوی و فشار خون) در شیراز، ایران

کنگره بین المللی گاستروهپاتولوژی (ICGH4-JBB2 ) تهران ، ایران

نهمین کنگره بین المللی انجمن خاورمیانه ای پیوند اعضا MESOT در آنکارا ،ترکیه

نهمین کنگره سالانه نفرولوژی ایران ، دیالیز و پیوند، تهران ، ایران

بیستمین کنگره بین المللی انجمن پیوند اعضا(ELTA) در ابرگوریکل ، استرالیا

کنگره جراحان ، تهران ، ایران

سومین کنگره جهانی انجمن پیوند اعضاء در اینسبروک ، استرالیا

دوازدهمین کنگره اروپایی پیوند اعضا ESOT در ژنو ، سوئیس

دهمین کنگره بین المللی انجمن خاورمیانه ای پیوند اعضا MESOT در کویت

سیزدهمین کنگره اروپایی پیوند اعضاESOT در پراگ ، چک

رئیس یازدهمین کنگره بین المللی انجمن خاورمیانه ای پیوند اعضا MESOT در شیراز ، ایران