پزشکی هسته ای

واحد: پزشکی هسته ای

نام لاتین:

مدیر گروه  : دکتر

مسئول بخش :

 

 
 اهداف و رسالت گروه:

1 - ارائه خدمات تشخیصی پزشکی هسته ای به بیماران

2 - ارائه خدمات درمان با رادیو رادوها به بیماران

3 - انجام پژوهش های علمی و پزشکی مختلف در ارتباط با پزشکی هسته ای و علوم وابسته

امکانات اصلی موجود در بخش:

دستگاه SPECT-CT مدل Infinia از شرکت GE

دستگاه SPECT مدل Diacam از شرکت Simence

Cardiac Insert™  with Solid/Fillable Defect Set

دستگاه Radioisotope Dose Calibrator مدل CRC-25R از شرکت Capintec

  بستری ایزوله جهت بیماران درمان شده با رادیو دارو ید131

 

خدماتی که در این بخش ارائه می شود:

در این بخش روش های تشخیصی مختلفی به کارگرفته می شود. مانند اسکن تیروئید ، اسکن استخوان ، اسکن قلب و اسکن کلیه.

همچنین در این بخش، اقدامات درمانی به ویژه برای درمان پرکاری تیروئید و بعضی از بیماری های تیروئید پس از جراحی انجام می شود.

 

برنامه زمانی ارائه خدمات :

 

 

روال ارائه خدمات به مراجعین :

 تعیین وقت به صورت حضوری است و آمادگی های لازم برای انجام آزمایش ها، در زمان مراجعه به شما اعلام می شود.