داروخانه

نام بخش:                  داروخانه

نام لاتين:                   Pharmacy

رئيس بخش :             دكتر       

 

خدماتي كه در اين بخش ارائه مي‌شود:

داروسازی:                 ساخت داروهای خوراکی

                               ساخت داروهای تزریقی

انبار داروئی :              نگهداری داروها

 انبار لوازم پزشکی :     نگهداری لوازم پزشکی یکبار مصرف

نسخه‌پیچی :             فراهم کردن و ارائه داروهای بخش

 

برنامه زماني ارائه خدمات :

به طور شبانه‌روزی 24 ساعته