تصویر برداری

نام واحد:                 تصویربرداری

نام لاتين:                Radiography

رئيس بخش :           دكتر

مسئول بخش:        

 

 

محل قرار گيري :      

 

خدماتی كه در اين بخش ارائه می‌شود:

 

1-رادیولوژی

2- فلوروسکوپی

3-آنژیوگرافی عمومی

4-سونوگرافی

5- سی تی اسکن

6- ام آر آی

7- ماموگرافی

8- پزشكي هسته‌ای

 

برنامه زمانی ارائه خدمات :

بیماران اورژانس بیماران بستری :24 ساعته

بیماران سرپایی شیفتهای صبح و عصر در بخشهای MRI ، CT  اسکن گرافی و انژیوگرافی

 

روال ارائه خدمان به مراجعين:

همه تصویر برداری‌ها صرفاً با ارائه در خواست از پزشکان انجام می‌شود.

آمادگی‌های لازم براي تصویر برداری و نوبت انجام تصویر برداری توسط پرسنل پذیرش بخش ارائه می‌شود.

پس از انجام تصویر برداری گزارش توسط متخصص رادیولوژی تهیه و تحویل بیمار می‌شود.