فیزیوتراپی

نام واحد:              فیزیوتراپی    

 

نام لاتين:             Physiotherapy 

رئيس بخش :       دکتر  

مسئول بخش:     

 

 

محل قرار گيري :      

تلفن داخلی :         

تلفن مستقیم :        

 

تعریف فیزیوتراپی:

درمان بیماری های مختلف، بخصوص ناهنجاری های سیستم اسکلتی-عضلانی و عصبی از طریق تکنیک های دستی و با استفاده از خواص فیزیکی مواد همچون نور، گرما، امواج کوتاه، متوسط و الکتریسیته.

 

خدماتی كه در اين بخش ارائه می‌شود:

فیزیوتراپی بیماران بستری بیمارستان شامل

توانبخشی ریه و سیستم تنفسی chest physiotherapy)  )

حرکت درمانی و آماده سازی بیمار برای راه رفتن (Gait training یا Ambulation)

 

برنامه زمانی ارائه خدمات :

 

 

روال ارائه خدمات به مراجعين:

به علت نداشتن بخش OPD (سرپایی) خدمات فیزیوتراپی فقط به بیماران بستری در بخش های بیمارستان ارائه می شود .