آنژیو گرافی قلب و عروق


 

نام واحد :  آنژیوگرافی قلب و عروق ( نام قدیم : کت لب )

نام لاتین : Cardiac Catheterization Laboratory

 

تلفن داخلی : 

 

مدیر گروه :      دکتر

پزشک مسئول بخش : دکتر

سوپروایزر :    

سرپرستار :   

 

خدماتی كه در این واحد ارائه می‌شود :

خدمات تشخیصی نظیر آنژیوگرافی ( عکسبرداری از وضعیت رگ های قلب با تزریق ماده حاجب ) و اقدامات درمانی نظیر آنژیوپلاستی (برطرف کردن تنگی عروق قلبی به وسیله بالون ) ، استنت گذاری ( اصلاح تنگی عروق قلبی به وسیله فنرگذاری ) ، والوپلاستی ( ترمیم دریچه های قلبی به وسیله بالون ) ، کارگذاری انواع باتری های موقت و دائم ، ICD و  CRT (دستگاههای شوک دهنده  داخل قلبی ) و کارگذاری IVC Filter ( فیلتر داخل عروقی ) در این واحد انجام می شود.