واحد فنی مهندسی (تاسیسات)

مسئول: آقای مهندس مهدی خلیلی

شماره تماس: 6430040 - 0713

موقعیت: ضلع شمالی بیمارستان


از مهمترین فعالیت های این واحد می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- نظارت بر کارکرد صحیح سیستم تهویه مطبوع ساختمان بیمارستان

- برنامه ریزی جهت نگهداری و انجام سرویس های دوره ای تجهیزات تاسیساتی بیمارستان

- کنترل و نگهداری سیستم های تولید اکسیژن و هوای فشرده بیمارستان

- کنترل و نظارت بر سیستم مرکزی گازهای طبی

- سرویس دهی و نظارت بر کارکرد صحیح نیروگاه برق اضطراری بیمارستان

- کنترل، تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیساتی موتورخانه و ساختمان بیمارستان

- کنترل و بازدید سیستم آب RO بیمارستان

- مدیریت و نظارت بر کلیه سیستم های تاسیساتی موتورخانه و ساختمان بیمارستان به صورت هوشمند با بهره گیری از آخرین تکنولوژی روز دنیا (Building Management System - BMS)

- مدیریت و کنترل هوشمند سیستم روشنایی ساختمان بیمارستان (Lighting Management System - LMS)