دانلود فایل ها

دفترچه راهنمای بیماران پیوند کبـد

لیست آزمایشات (آزمایشاتی که پس از تشکیل کمیسیون پیوند و ثبت نام بیمار در لیست انتظار پیوند، توسط بیمار باید انجام پذیرد.)