تاریخچه احداث و بنیاد مرکز پیوند اعضا ابوعلی سینا

بنیاد بزرگترین مجموعه بین المللی خیریه آموزشی پژوهشی درمانی ابوعلی سینا در جنوب کشور در شهر جدید صدرا واقع در 20 کیلومتری غرب شهر شیراز که در سایه لطف الهی و صرف هزینه های سنگین، با مشارکت مادی و معنوی جمع کثیری از خیرین نوعدوست نیکوکار و گروهی از اساتید برجسته دانشگاه علوم پزشکی شیراز، هم اکنون شاهد دستاوردهای ماندگار عام المنفعه ای در گستره ای بوسعـــــــــــت یکصد هکتار زمین واگذاری شرکت عمران شهر صدرا به شرح زیر می باشد:

- فاز اول: افتتاح و بهره برداری از مرکز همودیالیز 80 تختخوابی با زیربنای 5 هزار مترمربع و ظرفیت پذیرش روزانه 240 بیمار دیالیزی از سراسر استان و استان های هم جوار که به همت آقای حاج رضا ابراهیمی خیر نیکوکار و کمک سایر خیرین و هیات امنا مرکز در سال 1386 به بهره برداری رسید.

- فاز دوم: افتتاح و بهره برداری از ساختمان بیمارستان با زیربنای 80 هزار مترمربع و ظرفیت 700 تخت منحصرا با تامین صدها میلیارد تومان کمک خیرین بزرگوار در فروردین 1396 به دست ریاست محترم جمهوری اسلامی آقای دکتر روحانی

 

- فاز سوم: احداث ساختمان های الحاقی: مرکز آموزش عالی علوم پزشکی بوعلی سینا، دانشکده های پزشکی و دندانپزشکی، مسجد، سالن های ورزشی و خوابگاه های دانشجویی با زیربنای 80 هزار متر مربع و پیشرفت فیزیکی 50%

- فاز چهارم: شروع عملیات ساختمانی بیمارستان 1000 تختخوابی و فوق تخصصی سرطان جنوب با زیربنای 80 هزار مترمربع از طریق (وقف جمعی) خیرین بزرگوار