لطفا عنوان شغل را انتخاب نمایید . کارت پایان خدمت (برای آقایان) - انگیزه بالا - آشنایی به زبان انگلیسی - توانایی انجام کار تیمی


مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی :

نام پدر :

تاریخ تولد :

محل صدور :

شماره ملی :

شماره شناسنامه :

جنسیت :

وضعیت تاهل :

تلفن همراه :

تلفن تماس ثابت:

پست الکترونیک :

آدرس :


مشخصات تحصیلی ،نظام وظیفه و شغل مورد تقاضا

شغل مورد نظر

وضعیت نظام وظیفه :

میزان تحصیلات :

رشته تحصیلی :

آپلود رزومه : (فقط pdf)